Konkurs – I Ty możesz zostać kwidzyniakiem

Konkurs – I Ty możesz zostać kwidzyniakiem

Zapraszamy wszystkich keszerów do wzięcia udziału w konkursie: „I Ty możesz zostać kwidzyniakiem”. Celem konkursu jest promocja idei opencachingu oraz realizacja jednego z założeń projektu „OpenKwidzyn”.

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu projektu kompletnej skrzynki geocachingowej.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 30 kwietnia 2019 roku, do godz. 24.00 przesłać na adres mailowy ok@opencaching.pl gotowy, kompletny projekt skrzynki. Zgłoszenie powinno zawierać:
• nazwa skrzynki
• typ skrzynki (z wyłączeniem skrzynek typu own, mobilna)
• wielkość
• dodatkowe atrybuty
• opis skrzynki (wersja robocza)
• miejsce ukrycia (konkretne kordy lub rodzaj: teren miejski, teren leśny – nie posiadamy niestety urbexów)
• projekt skrzynki (konkretny opis maskowania, sposobu ukrycia, materiałów potrzebnych do realizacji projektu, ewentualnie rysunek, zdjęcie)
• prosty szacunkowy kosztorys

Skrzynka może kojarzyć się z Kwidzynem: z konkretnymi miejscami, wydarzeniami, postaciami historycznymi, osobowościami z kręgu kultury.

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze 3 finałowe projekty, które zostaną zrealizowane na terenie Kwidzyna i okolic.
O wybraniu 3 finałowych projektów poinformujemy za pośrednictwem serwisu opencaching.pl i mediów społecznościowych: facebook, instagram, najpóźniej do 15 maja 2019 roku.

Co dalej z finałowymi projektami?
Kontaktujemy się z twórcami wybranych projektów i ustalamy plan działań odnośnie realizacji skrzynki. Nie jest problemem brak możliwości dojechania w tym czasie do Kwidzyna. Wszelkie kwestie możemy ustalić zdalnie za pomocą ogólnodostępnych środków komunikacji. Organizator bierze na siebie kwestie techniczne, w tym także ukrycie skrzynki w terenie.

Zasady realizacji projektu:
• zakładany budżet to kwota 300 zł na jedną skrzynkę, a koszty ponosi w całości organizator konkursu,
• właścicielem skrzynki w serwisie opencaching.pl jest autor projektu skrzynki,
• skrzynką opiekuje się organizator konkursu w porozumieniu z autorem zrealizowanego projektu,
• publikacja skrzynki nastąpi w dniu rozpoczęcia finałowego eventu projektu OpenKwidzyn we wrześniu 2019 roku.

Ostatni etap to wybór zwycięskiego projektu spośród 3 finałowych wybranych wcześniej projektów. Zasady są proste: głosuje komisja i keszerzy, którzy będą mieli okazję zmierzyć się w terenie z 3 finałowymi skrzynkami. Głosowanie komisji i keszerów przeprowadzone zostanie odrębnie, a wyniki zsumowane zgodnie z regulaminem.
Po podliczeniu głosów przez komisję zwycięzca zostanie ogłoszony w trakcie wieczornego ogniska drugiego dnia eventu.

REGULAMIN – OGÓLNE ZASADY KONKURSOWE

1. Konkurs jest organizowany przez Miasto Kwidzyn przy współpracy z serwisem opencaching.pl. Partnerami konkursu jest Muzeum w Kwidzynie – Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Kwidzyńskie Centrum Kultury
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założone aktywne konto w serwisie opencaching.pl.
3. Udział w konkursie jest otwarty dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia muszą uzyskać pozwolenie od rodzica/opiekuna na wzięcie udziału (wystarczy oświadczenie w mailu).
4. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia przesłane drogą mailową na adres: ok@opencaching.pl do dnia 30 kwietnia 2019 roku do godz. 24.00
5. Udział w konkursie nie wiąże się z obowiązkiem przyjazdu do Kwidzyna w trakcie realizacji finałowych projektów.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub wadliwe zgłoszenia projektów skrzynek do udziału w konkursie.
7. Jeden użytkownik serwisu opencaching.pl może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 projekty konkursowe.
8. W celu dokonania oceny oraz wyboru powołana zostanie komisja w składzie: OC.PL- elmodemonico, Marcin RIO oraz członkowie reprezentujący partnerów konkursu.
9. Spośród przesłanych projektów komisja dokona wyboru trzech projektów, które zostaną zrealizowane (wykonane).
10. Ogłoszenie 3 wybranych do realizacji projektów nastąpi najpóźniej do dnia 15 maja 2019 roku. Członkowie komisji są odpowiedzialni za publikację finałowych projektów. Decyzje komisji nie podlegają odwołaniu.
11. Koszty realizacji finałowego projektu muszą się zamknąć w maksymalnej w kwocie do 300 zł.
12. W serwisie opencaching.pl właścicielami finałowych skrzynek są autorzy poszczególnych, uprzednio wybranych finałowych projektów.
13. Autorzy finałowych projektów zostaną zawiadomieni drogą mailową, a informacja o wybraniu 3 finałowych projektów zostanie opublikowana za pośrednictwem serwisu opencaching.pl, Instagramu i Facebooka.
14. Dane osobowe o uczestnikach konkursu będą wykorzystane jedynie do celów wysłania powiadomień i poinformowania o wynikach konkursu.
15. Publikacja skrzynek finałowych nastąpi wraz z rozpoczęciem eventu w Kwidzynie we wrześniu 2019 roku.
16. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną, ufundowaną przez organizatorów.
17. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w trakcie eventu w Kwidzynie we wrześniu 2019 roku po uprzednim głosowaniu komisji konkursowej – I miejsce – 20 pkt, II miejsce – 10 pkt, III miejsce – 5 oraz każdego użytkownika serwisu opencaching.pl, który potwierdzi fakt podjęcia biorących udział w konkursie skrzynek – każdy głos jest liczony jako dodatkowy punkt. Po zsumowaniu punktacji przyznanej przez keszerów i komisję ogłoszony zostanie zwycięski projekt.
18. Wyłącznie zgłoszenia przesłane w trakcie konkursu będą brać udział w selekcji zwycięzców.